Добре дошли

Инфоцентър град Брезник

  • Община Брезник получи дарение от „Асарел-Инвестмънт“ в размер на 50 хиляди лева повече

  • Концесията за добив на златосъдържащи руди в Брезник е факт повече