Започва нов археологически сезон под Бърдото

Дейността се финансира от „Трейс Рисорсиз“ и в предходните две години създаде над 30 работни места в Брезник. За работата през 2018 г. се очаква почти двойно повече безработни лица да бъдат ангажирани

Работата на археолозите край град Брезник продължава и през 2018 г. След сезон 2016 и 2017, тази пролет изучаването на историята на града продължава чрез разкопки под Бърдото. Дейността е възложена на Националния археологически институт с музей към Българската академия на науките (НАИМ към БАН). Институтът от своя страна е ангажирал и експертите от Регионалният исторически музея – Перник (РИМ-Перник), за да бъде изпълнена амбициозната програма за археологически изследвания и разкопки.

През изминалите две години в археология бяха вложени над 300 хиляди лева. Средствата за археология са осигурени изцяло от „Трейс Рисорсиз“ ЕООД и развитието на археологическото знание за района става възможно, благодарение на реализацията на инвестиционния проект за добив на полезни изкопаеми на територията на община Брезник.

„Обърнахме внимание на археологията още на етапа на подготовка на нашия инвестиционен проект, уточни Атанас Тасмов – управител на „Трейс Рисорсиз“ ЕООД. Сега, когато работим ефективно, наред с всички останали дейности, финансираме и дейността на археологическите екипи. Целта ни е, ако на площите, които ползваме има нещо ценно от археологическа гледна точка, то да бъде съхранено. Вече имаме два успешни археологически сезона зад гърба си. Предстои най-амбициозната програма в тази област през настоящата година. Всеки лев, вложен в наука си заслужава. Вярвам, че ще научим още много нови неща за миналото на Брезник и се радвам, че имаме заслуга това ново знание да стане достояние на града.“

Общинската администрация в Брезник разполага с пълна информация за резултатите от работата на археолозите до момента. Находките от предходните години се съхраняват, реставрират и управляват, съгласно нормативните изисква в тази област от експертите на РИМ-Перник и НАИМ към БАН. В разкопките досега са участвали специалисти от Перник, археолози на свободна практика и студенти от СУ „Св.Климент Охридски” и ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. За дейността им беше необходим помощен персонал и това създаде повече от 30 допълнителни работни места за трайно безработни лица от Брезник. Очаква се почти двойно повече хора да бъдат ангажирани през 2018 г.