Община Брезник получи дарение от „Асарел-Инвестмънт“ в размер на 50 хиляди лева

„Фирмата ни е част от икономиката на общината вече една година. Това дарение е нашият начин да отбележим заедно с обществеността успешното завършване на първата концесионна година за минно-добивния ни проект в Брезник", коментира инж. Атанас Тасмов, управител на мината в Брезник. "През изминалите месеци всички натрупахме много опит и впечатления. Градът вече ни познава като работодател, като делови партньор и като участник в обществените събития. А това е само началото. Едно добро начало.“ – каза още той.

На 21.02.2017 г. от името на „Асарел-Инвестмънт“ ЕАД инж. Тасмов подписа договор за сътрудничество с кмета на Община Брезник Васил Узунов. „Несъмнено това е голямо парично дарение, което общината получава от частен инвеститор, допълни кметът. Искам от името на гражданите на Община Брезник да благодаря за безвъзмездно предоставените средства. Очакванията към мината са големи, затова се радвам, че инвеститорът с последователни стъпки изпълнява ангажиментите, които поема пред обществото. Смятам, че този жест ще ни позволи да реализираме още полезни неща за общината.“

Стойността на дарението е 50 000 лева. Със средствата от фирмата ще бъдат финансирани инициативи в 5 направления – образование, култура, спорт, история и инфраструктура. Конкретните дейности в тези направления ще бъдат предложени от местната власт и реализирани в рамките на 2017 г.

Договорът предвижда близо една пета от сумата да се използва за подготовката на Общинския исторически музей да приеме, съхранява и излага археологическите находки, които ще му бъдат предоставени след края на разкопките в землището на града. Те започнаха по инициатива и със средства на мината през лятото на 2016 г. Разкопките се очаква да бъдат възстановени след няколко месеца, когато атмосферните условия позволяват да се работи отново.

Други 10 000 лева ще са от полза за културния календар на Брезник, а отделно от тях за инициативите на училищата и детските градини в общината ще бъдат предоставени близо 11 000 лева. Предвидени са пари също за малки инфраструктурни проекти, за спорт и туризъм.

В договора за дарение изрично е разписано, че в рамките на годината общинската администрация се ангажира да изготви цялостна стратегия за превръщането на Брезник в привлекателен туристически център и за съхраняване на неговото културно-историческо наследство. По този начин предоставяните средства ще бъдат насочени за постигане на конкретни резултати.

Извън този договор остават сумите, които фирмата от години осигурява за студентски и ученически стипендии, за образователната си програма и за благотворителните си инициативи.

„Асарел-Инвестмънт“ ЕАД е инвестиционната компания на едно от най-големите рудодобивни предприятия в България - „Асарел-Медет“ АД. Негово дъщерно дружество е фирмата „Трейс Рисорсиз“ ЕООД, която реализира проекта за добив на златосъдържащи руди от находище „Милин камък“ край град Брезник.