Пренасочваме средства за преодоляването на епидемията от коронавирус, проектите по Договора за сътрудничество с Община Брезник ще бъдат прерагледани

„Асарел-Инвестмънт“ предложи на Община Брезник средствата от годишното дарение на фирмата да бъдат пренасочени към дейности, свързани с епидемията от коронавирус.

Ще се радваме, ако приоритетно използвате средствата за подпомагане на общинските дейности, свързани с ограничаване на разпространението и преодоляването на епидемията от коронавирус“ – се казва във фирменото становище. 

Предложението касае средствата, които всяка година „Асарел-Инвестмънт“ дарява чрез Договор за сътрудничество с Община Брезник. Част от дарените 50 000 лева за 2020 година вече са разпределени и използвани по първоначалното им предназначение. Идеята е да се преразгледа целият остатък от средствата, който е в размер на около 40 000 лева.

Във връзка с епидемиологичната обстановка беше предприета и друга стъпка. Предсрочно беше прекратена процедурата по кандидатстване за финансиране на идеи, които да се реализират на територията на община Брезник в направленията образование, култура, спорт и други.

Проектите, които вече са одобрени или са в процес на кандидатстване, ще бъдат преразгледани съвместно с екипите, които ги реализират. 

Тъй като е неприемливо в обозримо бъдеще да се провеждат събития, които включват участие на много хора, страните по Договора за сътрудничество призовават планираните дейности да бъдат съобразени с ограниченията или - ако това не е възможно – провеждането им да бъде отложено за втората половина на годината или за следващата година, без това да се отразява на одобреното финансиране.