Концесията за добив на златосъдържащи руди в Брезник е факт

Концесионният договор за добив и обогатяване на златно-сребърни руди в местността „Милин камък“, гр. Брезник, е финалната стъпка, с която се реализира Решението на Министерски съвет от 21.08.2015 г. за предоставяне на концесията на „Трейс Рисорсиз“ ЕООД.

Фирмата е част от групата компании на „Асарел Медет“ АД. Тази концесия е една от първите по рода си в съвременна България и първият проект на най-голямото рудодобивно предприятие в България, който ще се реализира извън Панагюрище. 

Работата в Брезник ще бъде съобразена изцяло с установените политики на „Асарел Медет“ АД за устойчиво управление, безопасност, опазване на околната среда и развитие на общностите, с които си партнира.

„Радвам се, че дълъг период на усърдна работа получи своята положителна развръзка и несъмнено реализацията на проекта ще се отрази изключително благоприятно на Брезник“, каза инж. Атанас Тасмов, управител на „Трейс Рисорсиз“ ЕООД, след сключването на концесионния договор.

Тази процедурна стъпка даде начало на първия етап от инвестиционното предложение – подготвителни дейности, прединвестиционни проучвания и проектиране. Очаква се той да продължи минимум 3 години.