Кои ще бъдат новите идеи от община Брезник, които ще получат финансиране от нас през 2020 година?

Кои ще бъдат новите идеи от община Брезник, които ще получат финансиране от нас през 2020 година? Ще стане ясно в края на месец април. На 6.03.2020 г. откриваме прием на кандидатури. Очакваме да постъпят при нас до 3.04.2020 г.

Приоритет в подкрепата ни са направленията: образование, детски и младежки дейности; култура и съхраняване на традициите; спорт и туризъм; инициативи за развитието на селата. В същия срок предстои Община Брезник да предложи и инфраструктурните проекти, които ще получат финансиране.

В следващите редове можете за се запознаете се с пълния текст на поканата за участие:

ОТВОРЕНО ПИСМО – ПОКАНА 

за подаване на кандидатури за финансиране на местни инициативи

Община Брезник и „Асарел-Инвестмънт“ ЕАД обявяват процедура за набиране на кандидатури за финансиране на местни инициативи. 

Финансовите средства на обща стойност 50 000 лева са осигурени от „Асарел-Инвестмънт“ чрез Договор за сътрудничество, подписан с Община Брезник. Половината от тази сума е предназначена за инфраструктурни проекти с обществено значение, които се определят от Община Брезник и финансиращата организация. Другата половина е за проекти по инициатива на всички организации с дейност в Брезник или дейност, свързана с Брезник. Настоящата отворена покана е насочена именно към такива кандидатури.

„Асарел-Инвестмънт“ ЕАД е представено в Брезник чрез дъщерното си дружество „Трейс Рисорсиз“ ЕООД и реализира дългосрочен инвестиционен проект за добив на полезни изкопаеми от находище „Милин камък“. Част от политиката на фирмата е активно да подпомага общностите, в които развива своя бизнес. Гореспоменатият Договор за сътрудничество е само един от механизмите, с които се реализира тази подкрепа. 

Целта на финансовата помощ е постигане на устойчиво развитие, повишаване стандарта на живот и създаване на нови възможности пред жителите на общината, наред с пълноценно реализиране на потенциала на община Брезник. Подробна информация за процедурата по кандидатстване е включена в документите: „Правила за финансиране с насоки за кандидатстване“ и „Формуляр за кандидатстване“. 

Крайният срок за подаване на предложенията е 03.04.2020 г. 

Кандидатурите се адресират едновременно до Община Брезник и „Асарел-Инвестмънт“ ЕАД. Те се регистрират с входящи номера. При необходимост може да се изиска допълнителна информация и документи, уточняващи или удостоверяващи подадената информация. 

Въпроси, свързани с процедурата и реда на кандидатстване можете да задавате на мейл: info_breznik@thrace-resources.com или в Информационния център на „Трейс Рисорсиз“ в Брезник всеки понеделник между 10:00 и 14:00 часа и всеки петък между 14:00 и 18:00 часа в периода 09.03.2020-03.04.2020 г.

Вижте още по темата:

50 000 лева и 500 работни часа ще отдели „Асарел-Инвестмънт“ в подкрепа на Община Брезник през 2020 година