Приемаме предложения за финансиране на местни инициативи по Договора за сътрудничество с Община Брезник за 2021 г.

Договорът за сътрудничество с Община Брезник за 2021 г. беше подписан в средата на предходната година. 

Половината от дарението в общ размер на 50 000 лева, което традиционно „Асарел-Инвестмънт“ прави за общината, вече беше използвано за подобряване на училищната инфраструктура на град Брезник

Останалите средства ще бъдат насочени към местни инициативи в направленията: образование, култура, спорт и развитие на селата.

Приемът на кандидатури започва на 26.01.2021. Правилата за финансиране вижте в поканата за участие:

ОТВОРЕНО ПИСМО – ПОКАНА

за подаване на кандидатури за финансиране на местни инициативи

Община Брезник и „Асарел-Инвестмънт“ ЕАД обявяват процедура за набиране на кандидатури за финансиране на местни инициативи. Каним Ви да се включите като представите своите идеи, които бихте искали да бъдат подкрепени. 

Финансовите средства за проекти на територията на община Брезник са осигурени „Асарел-Инвестмънт“ ЕАД и предоставени на Община Брезник чрез Договор за сътрудничество на обща стойност 50 000 лева. Половината от тази сума е предназначена за инфраструктурни проекти с обществено значение, които се определят от Община Брезник и финансиращата организация. Другата половина е за проекти по инициатива на всички организации с дейност в Брезник или дейност, свързана с Брезник. Настоящата отворена покана е насочена именно към такива кандидатури.

„Асарел-Инвестмънт“ ЕАД е представено в Брезник чрез дъщерното си дружество „Трейс Рисорсиз“ ЕООД и реализира дългосрочен инвестиционен проект за добив на полезни изкопаеми от находище „Милин камък“. Част от политиката на фирмата е активно да подпомага общностите, в които развива своя бизнес. Гореспоменатият Договор за сътрудничество е само един от механизмите, с които се реализира тази подкрепа. 

Целта на финансовата помощ е постигане на устойчиво развитие, повишаване стандарта на живот и създаване на нови възможности пред жителите на общината, наред с пълноценно реализиране на потенциала на община Брезник. Подробна информация за процедурата по кандидатстване е включена в документите: „Правила за финансиране с насоки за кандидатстване“ и „Формуляр за кандидатстване“. 

Крайният срок за подаване на предложенията е 19.02.2021 г. 

Призоваваме всички кандидати да съобразят предложения си с противоепидемичните ограничения, които може да окажат въздействие на реализацията на техните идеи.

Кандидатурите се изпращат по електронен път и се адресират едновременно до Община Брезник и „Асарел-Инвестмънт“ ЕАД. Те се регистрират с входящи номера. При необходимост може да се изиска допълнителна информация и документи, уточняващи или удостоверяващи подадената информация. 

Въпроси, свързани с процедурата и реда на кандидатстване, можете да зададете на мейл: info_breznik@thrace-resources.com, чрез фейсбук страницата „Трейс Рисорсиз - Проект Брезник“ или на телефон: 0879 55 02 92.