Осигурихме стипендии за отличниците в училището в Брезник

Ден преди националния празник на Република България бяха раздадени първите стипендии от „Трейс Рисорсиз“ ЕООД за най-отговорните към учебния процес гимназисти в Брезник. Досега чрез стипендианстката ни програма подкрепяхме само студенти, но разширихме обхвата на програмата и вече поощряваме и ученици от горен курс, които са постигнали отлични образователни успехи.

Комисията по стипендии към СУ "Васил Левски" - град Брезник разгледа подадените заявления от учениците, за да класира десетте деца с най-добри образователни постижения през първия срок - отличен успех и минимум извинени и неизвинени отсъствия. Всички имат успех над 5,50, като половината от тях са завършили с пълно 6,00.

На добър час, достойни млади брезничани!