Учебната година за бъдещите миньори започва

На 12 октомври 2015 г. в 14 часа ще започнат занятията на учениците от пернишката минна гимназия, които посещават курса на изнесено обучение в гр. Брезник. 

Бъдещите специалисти „Добивни и строителни минни технологии“ започнаха своето задочно средно-специално обучение през учебната 2013/2014 година в съвместната програма на „Трейс Рисорсиз“ ЕООД и Професионалната гимназия по енергетика и минна промишленост „Христо Ботев“ - Перник (ПГЕМП). 

Учениците се обучават в Брезник и ползват учебни пособия напълно безплатно. Те могат да разчитат също и на стипендия от „Трейс Рисорсиз“ ЕООД.

Тази възможност е израз на подкрепата на фирмата за социално-икономическото развитие на града. Чрез своята ангажираност към образованието „Трейс Рисорсиз“ ЕООД допринася за подобряването на квалификацията на жителите на общината.