Ръководство

инж. Атанас Тасмов, управител на „Трейс Рисорсиз” ЕООД