Свободни позиции

 • Административен секретар

  „Трейс Рисорсиз“  ЕООД търси да назначи опитен и организиран специалист на позиция “Административен секретар“, който да изпълнява следните основни функции:

  - Администрира документооборота на дружеството – получаване, изпращане, завеждане, сканиране, архивиране и разпределение на документи до техните адресати;
  - Работи с електронната система за документооборота на дружеството;
  - Води регистър на договорите и отговаря за съхранението на оригиналните договори;
  - Изготвя протоколи от заседания, срещи, работни групи;
  - Отговаря за получаването и изпращането на куриерски пратки;
  - Организира срещи и изготвя график за тях;
  - Изготвя заповеди за командировки и организира служебни пътувания в страната и чужбина;
  - Подпомага административно дейността на останалите служители;
  - Изготвя месечни справки;
  - Изпълнява други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

  Изисквания:

  - Средно икономическо, административно или друго подходящо образование.
  - Минимум 3 години професионален опит;
  - Отлично познаване на граматичните и пунктуационни правила в българския език;
  - Добро ниво на владеене на английски език. 
  - Много добра компютърна грамотност: MS Office – Excel, Word, Outlook; Adobe Acrobat; интернет и мрежови комуникации;

  Личностни качества и умения:

  - Умение за работа с хора и способност за работа в екип;
  - Организираност и прецизност;
  - Умение за работа по множество задачи и приоритизиране на задачите;
  - Добри комуникативни умения, способност за намиране на правилния подход за общуване н определени ситуации.

  Необходими документи за кандидатстване:

  Автобиография, препоръки от предишни работодатели (при възможност).

  Срок за подаване на документите: до 20.06.2019 г.

  Само кандидати, които са одобрени по документи ще получат покана за интервю.

  Информираме Ви, че данните, които доброволно ни предоставяте, са лични данни. Моля, запознайте се с Политиката за поверителност на „Трейс Рисорсиз“ ЕООД.

Задай Въпрос

Всички полета са задължителни
Неправилно. Опитайте отново
Въведете двете думи: Въведете чутото: