Актуално

  • Община Брезник получи дарение от „Асарел-Инвестмънт“ в размер на 50 хиляди лева повече

  • Концесията за добив на златосъдържащи руди в Брезник е факт повече

  • „Трейс Рисорсиз“ участва при решаване на ключови въпроси за оползотворяване на водите в община Брезник повече

  • Решението за предоставяне на концесия за добив на руди в Брезник вече е в сила повече

  • „ТРЕЙС РИСОРСИЗ“ ЩЕ ДАРИ СРЕДСТВАТА ОТ СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО НА УЧИЛИЩЕ В БРЕЗНИК повече