40 човека ще бъдат ангажирани с археологическите разкопки в Брезник, финансирани от „Трейс Рисорсиз“ ЕООД

В четвъртък, 30 август, ще се проведе среща-разговор с желаещите да работят на археологическите разкопки под Бърдото в гр. Брезник. Дейността е финансирана изцяло от „Трейс Рисорсиз“ и е възложена на Националния археологически институт с музей към Българската академия на науките (НАИМ към БАН). 

40 човека ще са необходими, за да се изпълнят задачите на археолозите за тази година. Както и в предходните години, така и сега, с приоритет се разглеждат кандидатурите на хора от Брезник. Специалистите от НАИМ сами организират процесите по подготовка и реализация на разкопките, включително и подбора на кандидатите за работа. Срещата на археолозите с кандидатите за работа ще се състои на 30 август в Читалище „Просвещение-1870“, гр. Брезник с начален час 16:30 часа. 

Местата, които представляват интерес от археологическа гледна точка, са предварително посочени от експертите в тази област още на етапа на подготовка на инвестиционното предложение. Сега - при реализацията на минно-добивния проект на „Трейс Рисорсиз“ в Брезник - геолого-проучвателната, строителната или всяка друга дейност на тези места се извършва под наблюдение на археолози. Когато се установи, че за проучването на даден участък са необходими археологически разкопки, дейността продължава, чак след като експертна комисия констатира, че работата може да продължи. 

Първите разкопки под Бърдото в Брезник стартираха през лятото на 2016 година. Вторият етап беше през 2017 г., с което първият участък беше напълно проучен. Информацията и находките от архелогическата дейност бяха предоставени на Община Брезник и публично представени пред обществеността на града през пролетта на 2018 г. Изложбата с най-интересните артефакти е на разположение на посетителите на Общинския исторически музей – Брезник и до днес.

Работата по археологията започна по-рано през годината със специализирани дейности в други участъци, които изискват ангажимент само на тесни експерти в тази област. Разкопките, които са възможност за работа на безработни лица от Брезник, ще стартират в началото на месец септември. Това решение е свързано с изразената от „Трейс Рисорсиз“ препоръка да се изчака да приключи събирането на реколтата в района, така че работата по археологията да не възпрепятства обичайната земеделска дейност на местните предприемачи.