15 хиляди лева ще получат брезнишките села от годишното дарение на „Асарел-Инвестмънт“ за общината

Всяка година „Асарел-Инвестмънт“ предоставя на Община Брезник безвъзмездно сумата от 50 000 лева, с цел сътрудничество за постигане на устойчиво развитие на общината и пълноценно използване на нейния потенциал. По традиция половината от сумата е насочена към реализиране на значим инфраструктурен проект, а останалите средства са за подкрепа на инициативи в областта на образованието, децата, културата, запазването на местните традиции, спорта, туризма и други. 

Новост през 2019 година е, че за първи път в договора е конкретизирано желанието на двете страни 15 хиляди лева да бъдат отделени за проекти, които ще се реализират в селата на община Брезник. Всяко село ще има възможност да представи своя идея и ако бъде одобрена за финансиране, ще може да я реализира до края на годината със средства от дарението. Предстои да стартира процедурата по кандидатстване за финансиране, а в началото на месец май се очаква да стане ясно кои са одобрените инициативи. 

Договорът за сътрудничество се подписва за трети пореден път и отбелязва края на третата година от концесионния договор, по силата на който фирмата работи в района. „Асарел-Инвестмънт“ ЕАД е представено в Брезник чрез своето дъщерно дружество „Трейс Рисорсиз“ ЕООД, което разработва находището „Милин камък“ за добив на полезни изкопаеми.

Досега чрез договора за сътрудничество между „Асарел-Инвестмънт“ ЕАД и Община Брезник са реализирани проекти като реконструкцията на отоплението в читалището на общинския център, ремонта на малката спортна зала на стадион „Чорни“, обновяването на кабинети в брезнишкото училище, както и редица други инициативи, свързани с децата и образованието. С годишното дарение е подпомогната дейността на футболния клуб в Ноевци, както и на волейболния клуб в Брезник. Средствата са допринесли за подобряване на условията в Общинския исторически музей, а също и за нови придобивки на читалището в село Долна Секирна по повод честването на 90-годишния му юбилей. 

Паричните дарения са само един от начините, по които компанията съдейства и показва своята съпричастност към приоритетите на общността, в която развива своята дейност. Много често служителите на фирмата са пряко ангажирани с реализацията на дарителските проекти, включително с доброволен труд и съдействие по експертни въпроси. Обичайна практика е, отделно от голямото годишно дарение, да се оказва допълнителната подкрепа на значими идеи за града. Традиционно фирмата влага средства и внимание в провеждането на образователна и стипендиантска програма, насочена към подкрепа на млади брезничани с високи образователни резултати.

Дарителската политика на „Асарел-Инвестмънт“ и дъщерните й дружества съпътства основните мащабни инвестиции на фирмата в града. Чрез своя дългосрочен инвестиционен проект „Асарел-Инвестмънт“ създава нови работни места, ангажира местни фирми за свои подизпълнители и увеличава оборота на местните доставчици на стоки и услуги.