Спонсорираме изграждането на ново стрелбище и честването на 120-годишния юбилей на Ловната организация в Брезник

Ловно-рибарското сдружение "Сокол"-Брезник планира новото съоръжение да е първа стъпка в разширяването на ловния туризъм в района

На 16 юни 2018 г. Ловен събор ще събере членове и симпатизанти на лова и риболова в община Брезник. Събитието е по повод 120-ата годишнина от основаването на първата ловна организация, чийто правоприемник е днешното ловно-рибарско сдружение „Сокол“ - гр. Брезник. 

Общата среща на ловците ще се проведе на новото стрелбище, което сдружението изгради с безвъзмездната финансовата и експертна помощ на „Асарел-Инвестмънт“ ЕАД. Компанията е представена в Брезник със своето дъщерно дружество „Трейс Рисорсиз“ ЕООД, реализиращо инвестиционен проект за добив на метални полезни изкопаеми в района. 

Новата придобивка на града е изградена в близост до село Гоз. Стрелбището беше завършено наскоро и вече посреща посетители, като първите официални стрелби се проведоха на състезание през изминалия уикенд. Ловната организация планира това съоръжение да е първа стъпка в разширяването на ловния туризъм в района.

Корените на днешното ловно сдружение водят началото си от 1898 г., когато през месец юли двадесетина ентусиазирани брезничани създават Ловно-стрелческа организация “Сокол”. Сега дружество наброява над 800 членове и сред тях преобладават ловците, които са разделени в общо 11 дружинки. 

Подкрепата за юбилея на ловната организация е първото голямо дарение на местния инвеститор за гражданска организация в Брезник. По традиция „Асарел-Инвестмънт“ финансира редица инициативи на обществените структури в града, като училището, читалището, музея и др. Всяка година фирмата прави дарение на Община Брезник за подкрепа на инициативи, свързани с развитието и благоустрояването на общината.