Учебните занятия за 9-ти клас, задочна форма по специалност „Добивни и строителни минни технологии“ стартираха успешно

Учебните занятия за 9-ти клас, задочна форма по специалност „Добивни и строителни минни технологии“ на ПГЕМП „Христо Ботев“– Перник, стартираха успешно на 21.10.2013 год. (понеделник). 

Скъпи обучаеми, пожелаваме Ви любознателност и всеотдайност към трупането на знания, упорит труд и вяра във възможностите.

Желаем Ви здраве, целеустременост и успехи в отговорната мисия.  

НА ДОБЪР ЧАС!