Новини от компанията

  • Информационна среща за бъдещото развитие и кариерните възможности в минното дело по проект „Брезник“ повече

  • Обществено обсъждане на проект „Брезник“ повече

  • Докладът за ОВОС на проект Брезник получи положителна оценка за качество повече

  • Граждани на Брезник посетиха Панагюрище и „Асарел-Медет“ АД повече

  • „Трейс Рисорсиз“ ЕООД откри Информационен център в Брезник повече