Стартира приемът на проекти за финансиране по Договора за сътрудничество с Община Брезник за 2019 г.

ОТВОРЕНО ПИСМО – ПОКАНА

за подаване на кандидатури за финансиране на местни инициативи

Община Брезник и „Асарел-Инвестмънт“ ЕАД обявяват процедура за набиране на кандидатури за финансиране на местни инициативи. 

Финансовите средства за проекти на територията на община Брезник са осигурени чрез Договор за сътрудничество между „Асарел-Инвестмънт“ ЕАД и Община Брезник на обща стойност 50 000 лева. Половината от тази сума е предназначена за инфраструктурни проекти с обществено значение, които се определят от Община Брезник и финансиращата организация. Другата половина е за проекти по инициатива на всички организации с дейност в Брезник или свързана с Брезник. Настоящата отворена покана е насочена именно към такива кандидатури.

„Асарел-Инвестмънт“ ЕАД е представено в Брезник чрез дъщерното си дружество „Трейс Рисорсиз“ ЕООД и реализира дългосрочен инвестиционен проект за добив на полезни изкопаеми от находище „Милин камък“. Част от политиката на фирмата е активно да подпомага общностите, в които развива своя бизнес. Гореспоменатият Договор за сътрудничество е само един от механизмите, с които се реализира тази подкрепа. 

Целта на финансовата помощ е постигане на устойчиво развитие, повишаване стандарта на живот и създаване на нови възможности пред жителите на общината, наред с пълноценно реализиране на потенциала на община Брезник. Подробна информация за процедурата по кандидатстване е включена в документите: „Правила за финансиране с насоки за кандидатстване“ и „Формуляр за кандидатстване“, които са достъпни на интернет страниците на Община Брезник и „Трейс Рисорсирсиз“ – breznik.info и thrace-resources.com. 

Крайният срок за подаване на предложенията е 18.04.2019 г. 

Кандидатурите се адресират едновременно до Община Брезник и „Асарел-Инвестмънт“ ЕАД. Те се регистрират с входящи номера. При необходимост може да се изиска допълнителна информация и документи, уточняващи или удостоверяващи подадената информация. 

Въпроси, свързани с процедурата и реда на кандидатстване можете да задавате на мейл: info_breznik@thrace-resources.com или в Информационния център на „Трейс Рисорсиз“ в Брезник всеки четвъртък между 16 и 18 часа и всеки петък между 10 и 12 часа в периода 25.03.2019-18.04.2019 г.